Een processie door de straten van Brugge

Heilig Bloeddag: een intense dag

10.30 uur: Morgenprocessie (Burg)

Naast de eigenlijke processie die doorgaat in de namiddag, is Brugge reeds ’s morgens in feeststemming. Om 10.30 uur, onder het luiden van de triomfklok in het belfort, wordt op de Burg de relikwie van het Heilig Bloed in het schrijn geplaatst. Begeleid door een muziekkorps en de emblemen van de basiliek, stapt de Edele Confrérie van het Heilig Bloed met het schrijn en een delegatie van het stadsbestuur naar de Sint-Salvatorskathedraal voor de pontificale eucharistieviering.

11.00 uur: Plechtige viering (Sint-Salvatorskathedraal)

Zoals dit in vorige eeuwen het geval was, nodigt de bisschop van Brugge op Heilig Bloeddag bisschoppen uit naburige bisdommen en abten uit de omliggende abdijen uit. Vandaag zijn ook de nuntius en vertegenwoordigers van de Brugse anglicaanse en orthodoxe kerk aanwezig. De bisschop gaat voor in deze internationale viering. Na de mis is er mogelijkheid om de relikwie van het Heilig Bloed te vereren.

14.30 uur: Heilig Bloedprocessie (binnenstad)

De eigenlijke processie gaat van start vanaf 14.30 uur. De processie vertrekt in de Dijver. Op elk punt van de route duurt de doortocht van de processie ongeveer anderhalf uur. Kijk bij Praktisch voor meer details over het parcours.

17.30 uur: Zegening met de Relikwie (Burg)

Na de processie is er op de Burg een slotplechtigheid, waarop iedereen is uitgenodigd.
Delen 1 en 2: Het Oude en Nieuwe Testament

Delen 1 en 2: Het Oude en Nieuwe Testament

In het eerste en tweede deel van de Heilig Bloedprocessie passeren taferelen uit het Oude en het Nieuwe Testament de revue. Deze taferelen zijn opgevat in een stijl die herinnert aan de Bourgondische periode, toen gilden, ambachten, vertegenwoordigers van vreemde naties, broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking ervan. Zoals het past in een evocatie die het lijden van Jezus centraal stelt, wordt bijzondere aandacht besteed aan het Bijbelse passieverhaal.

Deel 3: Historisch gedeelte

Volgens een oude overlevering bracht Diederik van de Elzas – graaf van Vlaanderen in 1150 – na de tweede kruistocht de relikwie van het Heilig Bloed uit het Heilig Land mee naar Brugge. Sindsdien wordt het kostbare kleinood bewaard en vereerd in de Basiliek van het Heilig Bloed op de Burg. Over de juiste historische toedracht zal men het wellicht nooit helemaal eens worden. Feit is dat de legende een schat aan authentiek volksgeloof en folkloristische charme in zich draagt. In het derde onderdeel van de processie wordt die legende ten tonele gevoerd.

Deel 4: Religieus gedeelte

Het vierde deel van de Heilig Bloedprocessie schetst de rijke traditie van de verering van de relikwie. Voorafgegaan door de leden van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed dragen twee prelaten het gouden schrijn met de relikwie: een ingetogen moment dat een diepe indruk nalaat op de toeschouwers. Sluitstuk van de processie is de mobiele beiaard die feestelijke klanken over de menigte uitstrooit.

iBook

Je kan er voor kiezen de Heilig Bloedprocessie mee te volgen met je tablet in de hand. Je leest de achtergrondinformatie in het iBook dat over de processie werd ontwikkeld. In de iBookstore kan je het gratis iBook downloaden. Je krijgt er meer informatie over de achtergrond van de processie, en krijgt duiding per groep. Het iBook vormt het ideale instrument om de processie inhoudelijk mee te volgen terwijl ze voorbijkomt!

Programmaboekje

Gedetailleerde uitleg over de Heilig Bloedprocessie lees je in het verzorgde programmaboekje. Je vindt in het bewaarboekje een duidelijk overzicht over de vier delen, waarbij in tekst en in beeld toelichting wordt gegeven over de verschillende groepen die de revue passeren. Het programmaboekje vormt een handige gids, zowel vooraf als tijdens en na de eigenlijke processie. Je krijgt er duiding over het opzet van de processie en van alle groepen die er deel van uitmaken.

Je kan het programmaboekje vooraf kopen bij infokantoor ’t Zand (Concertgebouw) en infokantoor Markt (Historium) voor €8,00. Op de dag van de processie zelf kan je dit doen enige tijd voor de processie voorbijkomt in de straten. Begeleiders van een jeugdbeweging komen rond in de Brugse straten en bieden het programmaboekje te koop aan voor €10,00.

Aanbod voor mensen met een beperking

Met het project ‘Heilig Bloedprocessie inclusief in 2025’ engageren we ons om tegen 2025 een inclusief, toegankelijk evenement te zijn voor toeschouwers. Dit zal stapsgewijs aangepakt worden. 2022 is hierin het eerste proefjaar. Samen met een groep ervaringsdeskundigen werd een aantal nieuwe zaken uitgewerkt om de processie toegankelijker te maken voor iedereen.

We werken voor het eerst met de erfgoedapp. In deze app kun je de processie meevolgen via audiodescriptie of filmpjes in Vlaamse gebarentaal die ondertiteld zijn.

Er zijn twee zones voorzien voor personen met een handicap en hun begeleider(s): op de Markt en aan de Hauwerstraat. In deze zones zijn een aantal voorzieningen aanwezig: toegankelijk toilet, zitplaats of staanplaats op reservering, en assistentie op reservering.

Wil je assistentie, dan word je persoonlijk verder gecontacteerd door een medewerker. Deze vormen van assistentie kun je aanvragen: afhaling bushalte, ‘dropzone’ in de buurt of station, assistentie naar het toilet, individuele assistentie ter plaatse.

Je kan van deze tickets gebruik maken op vertoon van EDC (European Disability Card), blauwe parkeerkaart voor personen met een handicap of een nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer (‘blauwe kaart’).

Meer info op de website van stad Brugge.