Een processie door de straten van Brugge

Pers

Welkom

Bedankt voor uw interesse voor de Heilig Bloedprocessie, die doorgaat in de Brugse binnenstad op donderdag 26 mei 2022 vanaf 14.30 uur (start aan de Dijver).

Elk jaar trekt op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart de Heilig Bloedprocessie door de historische binnenstad van Brugge. Ze is ontstaan in 1304 als uitdrukking van geloof.

Het overheersende thema is de herinnering aan het lijden van Jezus Christus. De Bijbelse verhalen vormen de basis van de processie. Thematisch is de Heilig Bloedprocessie opgesplitst in vier delen. De evocatie begint met het Oude Testament, van de Schepping tot de profeten. Vervolgens komt het Nieuwe Testament aan bod, van de geboorte in Bethlehem tot Pinksteren. Het derde deel verhaalt hoe de relikwie van het Heilig Bloed in Brugge terechtkwam. In het laatste deel begeleiden de leden van de Edele Confrérie van het Heilig Bloed het schrijn waarin de kostbare relikwie is opgeborgen.

Ruim 1700 deelnemers zingen, musiceren, dansen en acteren. De stijl van de processie herinnert aan de Bourgondische tijd waarin gilden, ambachten, broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking van de taferelen.

De Heilig Bloedprocessie staat op de representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (UNESCO-werelderfgoed).

Persaccreditatie

Voor toegang op het parcours en in de stadshallen, hebt u een persaccreditatie nodig. Die kan u aanvragen via persdienst@brugge.be. Vermeld uw postadres. We sturen u dan uw persbadge toe. Daarnaast ontvangt u de nodige praktische informatie.

Praktische informatie

De eigenlijke Heilig Bloedprocessie start in de Dijver om 14.30 uur en bewandelt een parcours doorheen de Brugse binnenstad (zie plattegrond). Passage op elk punt van het parcours duurt ongeveer anderhalf uur.

De voorbereidingen voor figuranten en medewerkers (kledij, rekwisieten, grime, pruiken…) vinden plaats in de stadshallen (Markt, onder belfort, ingang via Oude Burg) vanaf 12.00 uur. Dieren zijn opgesteld in Pandreitje, Astridpark en omgeving Oude Burg.

Indien gewenst is een interview met de coördinator, regisseur, figuranten of andere medewerkers zeker mogelijk. Dat kan best gebeuren vóór de start (vóór 14.00 uur), na op het einde van de dag (na 17.30 uur).

Hebt u een parkeerplaats nodig voor bijvoorbeeld een zendwagen? Hiervoor heeft u een parkeerkaart nodig. Die kan u vooraf aanvragen. Neem tijdig contact met ons op.

Richtlijnen

Voor een vlot verloop, vragen we u rekening te houden met de volgende richtlijnen:

  • Draag uw persbadge permanent en duidelijk zichtbaar. Deze geeft u toegang tot het ganse parcours en de locatie waar de voorbereidingen plaatsvinden.
  • Het is niet toegelaten de processie te onderbreken of op te houden voor bijvoorbeeld een interview met een figurant, of midden een groep figuranten te staan. Loop niet doorheen de groepen, en vermijd meestappen met een groep.
  • Beperk het oversteken van de straat zoveel mogelijk.

Nieuw

Tijdens de voorbije twee jaren was er geen editie van de Heilig Bloedprocessie als gevolg van de wereldwijde coronapandemie. Er is echter niet stilgezeten: alle kostuums kregen een wasbeurt en een grondig nazicht, er werden ruim 450 nieuwe kostuums gerealiseerd, en er zullen ook nieuwe praalwagens te zien zijn.